Algemene informatie Medlon

2.1. Missie en visie

Medlon is een servicegerichte organisatie, die medische diagnostiek aanbiedt in de ruimste zin van het woord. Medlon ondersteunt medische zorg rond de patiënt door de juiste diagnostiek op het juiste moment aan te bieden en bevorderen daarbij kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Wij staan voor geïntegreerde diagnostische dienstverlening (gedurende
7 x 24 uur) voor aanvragers in eerste en tweede lijn

 

Wij willen:

 • onze klanten adviseren om de juiste medische laboratoriumdiagnostiek aan te vragen, deze ook uit te voeren en te interpreteren;
 • met onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgprocessen van onze klanten;
 • hoogwaardige medische diagnostiek aanbieden waarvan de resultaten bijdragen aan verantwoorde, efficiënte zorg;
 • een open organisatie zijn waar de klant servicegericht benaderd wordt en vragen adequaat worden beantwoord;
 • innoveren om betere diagnostische mogelijkheden aan te kunnen bieden aan onze klanten.

2.2. Kernactiviteiten

Medlon is het laboratorium in Twente dat medische diagnostiek levert van bloedafname tot uitslag voor patiënten van huisartsen, specialisten en organisaties als Arbodiensten, Healthcare, etc. Bovendien heeft Medlon een eigen trombosedienst met doseeradviseurs en schoolt Medlon patiënten tot zelf meten en zelf doseren.

Belangrijke ondersteuning van Medlon bij

 • levering Point of Care apparatuur incl. controle, onderhoud en training van gebruikers
 • trial- en projectbeheer door heel Nederland
 • coördinatie medisch transport door heel Nederland
 • levering Lab2lab-koppeling
 • (7 x 24 uur) interpretatie van uitslagen door klinisch chemici 
 • op maat maken van aanvraagformulieren
 • al uw aanvragen via één loket
 • leveren bekwaamheidsverklaringen voor bloedafname
 • angst voor prikken

2.3. Organisatie

De organisatie heeft tot doel kwaliteit en efficiency van de medische diagnostiek dicht bij patiënt en aanvrager te realiseren. Medlon BV heeft een omzet van ca. 30 mln. euro, houdt kantoor in Enschede en er werken 445 medewerkers.

Leeftijdsopbouw medewerkers Medlon

Aantal medewerkers per afdeling