Toekomst

Vooruit kijken

Medisch technologische veranderingen, toenemend belang van Informatietechnologie en andere veranderingen binnen het vakgebied en tussen vakgebieden en in de financiering van zorg, maken het niet eenvoudig om enkele jaren vooruit te kijken. Dat er veel gaat veranderen lijkt wel duidelijk, maar het tempo waarin en de exacte richting is niet lang vooruit te plannen.

De samenwerkingsovereenkomst met Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk zal in de huidige vorm eindigen eind 2017. Dit heeft te maken met de fusie tussen het ziekenhuis in Winterswijk en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Medlon heeft de afgelopen jaren in eerste instantie gekozen voor uitstekende kwaliteit en passende dienstverlening. Gelijktijdig is gekozen voor samenwerking in de regio en met gelijksoortige organisaties. Dit heeft nog niet altijd tot het beoogde resultaat geleid. Soms was de tijd er mogelijk nog niet rijp voor. Medlon wil deze weg voortzetten en is van mening dat alleen door (verregaande) samenwerking Medlon een goede toekomst heeft. Begin 2017 is een onderzoek gestart dat kan leiden tot de gewenste samenwerking. Door deze veranderingen is het mogelijk dat ook de rol van aandeelhouder MST/ZGT en die van klant gescheiden worden, hetgeen een betere aansluiting bij de nieuwe zorgbrede governance code betekent.

Kwaliteit en een klantgerichte benadering blijft hierbij een belangrijk speerpunt.